Αριστοτέλους 3, 55133 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310458265, Fax: 2310488048
e-mail: tropalis.eng@gmail.com

Υπό κατασκευή